Projekt

Vi ingår i projekt som arbetar för att uppmärksamma vår värdegrund i större sammanhang och projekt som direkt har en koppling till barn och ungas samhällsinkludering och framtid. 

Projekt

Nedan presenteras några av våra projekt

Grundskolefotboll mot Rasism

Projektet Grundskolefotboll mot rasism startade 2010 i syfte att utbilda barn och unga om barnkonventionen och rasism. Detta för att hjälpa barn och unga förstå sina rättigheter och bidra till minskad diskriminering genom att lyfta allas lika värde.

Sen 2019 har TiF suttit med i styrelsegruppen och stöttar med samordningen av projektet. Varje år håller även några av våra ledare i workshopar med barn om barnkonventionen och diskriminering runt om på flera av Malmös grundskolor.

Tillsammans i Entreprenörskap (TiE)

Tillsammans i Entreprenörskap (TiE), bygger på att tidigt bryta utanförskap genom att skapa ett inkluderande och långsiktigt arbete med att stärka ungas engagemang i förenings- och näringslivet. TiE startades upp under projektet Case Sofielund Entreprenörskap, finansierat av Tillväxtverket, i syfte att bidra till ökat entreprenörskap bland unga mellan 16 – 25 år. Projektet varade mellan maj 2020 – aug 2021 och drevs av Malmö stad, AFRY samt Tillsammans i Förening. Det intersektionella samarbetet mellan aktörerna möjliggjorde ett aktivt och strategiskt arbete med att stärka ungas kunskaper om entreprenörskap, samtidigt som målgruppen engagerades i det lokala föreningslivet i Sofielund i Malmö. 

Ungdomsråd

I början av 2019 samlades personer från olika ideella föreningar runt om i Malmö för att diskutera tillvägagångssätt för att inkludera unga i vårt demokratiska samhälle och beslutsfattande processer. Tillsammans skissades idéer fram som togs vidare av TiF och utvecklades till Malmö Ungdomsråd. Sen dess har även ett ungdomsråd i Östra Göinge och Höör startats upp.

Huvudkontor

Arbetstider