Projekt

Vi ingår i projekt som arbetar för att uppmärksamma vår värdegrund i större sammanhang och projekt som direkt har en koppling till barn och ungas samhällsinkludering och framtid. 

Projekt

Nedan presenteras våra aktuella projekt

Gfmr

Grundskolefotboll mot Rasism

Projektet Grundskolefotboll mot rasism startade 2010 i syfte att utbilda barn och unga om barnkonventionen och rasism. Detta för att hjälpa barn och unga förstå sina rättigheter och bidra till minskad diskriminering genom att lyfta allas lika värde.

Vill du veta mer?

Malmö Ungdomsråd

I början av 2019 samlades personer från olika ideella föreningar runt om i Malmö för att diskutera tillvägagångssätt för att inkludera unga i vårt demokratiska samhälle och beslutsfattande processer. Tillsammans skissades idéer fram som togs vidare av TiF och utvecklades till Malmö Ungdomsråd.

Vill du veta mer?

DSC02505
sofielund

Tillsammans i entreprenörskap (TiE)

Tillsammans i Entreprenörskap är en del av case Sofielund vars övergripande mål är att stärka det lokala entreprenörskapet i Sofielund och därmed bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och stärkt områdesidentitet. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Time 4 Girls (T4G)

Behovsanalysen som gjordes under sommaren visade att det var betydligt färre tjejer som någon gång provat på en aktivitet i området. Fler tjejer uttryckte även att de kände sig otrygga i området. Med detta som bakgrund startade tjejgruppen T4G i Sofielund av några tjejer som praktiserat under sommaren. Tjejgruppens syfte är att bidra till ökad trygghet för tjejer och att stötta tjejerna till att utveckla och arbeta med egna idéer genom att ha engagerat dem i föreningslivet.

Tid och plats

t4g

Huvudkontor

Arbetstider