Unga leder förändring

Vi stärker barn och ungas organisering och engagemang 

Tillsammans i Förening

Vem vi är

En politisk- och religiöst obunden organisation

TIF är en organisation och mötesplats som arbetar med att stärka barn och ungas engagemang genom att anordna aktiviteter och starta initiativ i Skåne.

Vad vi gör

Basverksamhet för barn och unga

Vår basverksamhet utgår från våra veckovisa gratis aktiviteter som vi anordnar för barn i Malmö så att fler barn får en meningsfull fritid.

VAD VI GÖR

Projektverksamhet

Vi driver diverse frågor som vi tycker är viktiga för unga såsom mångfald, anti-diskriminering och jämställdhet, i form av egna initiativ eller som samarbetspartner i andra aktörers projekt.

Utbildning

Bildning är en viktig del för att stärka de ungas utveckling. Genom att anställa unga i vårt kansli och låta dem anordna aktiviteter, driva utvecklings- och påverkans-projekt samt genomgå ett flertal utbildningar om viktiga demokratiska samhälls-funktioner, utvecklas unga till självständiga ledare. Vidare tillhandahåller unga ett bredare nätverk och viktiga verktyg för framtida arbetstillfällen. Vidare är hela anställningen en lärandeprocess av samhällets olika funktioner och processer. 

29_9 inspirationsträff
20200702_134544

Vad vi erbjuder

 
  • En kunskapsbank som utgörs av unga med olika bakgrunder, prioriteringar och utbildningar
 
  • En idésprudlande bollplank som vågar ifrågasätta och tänka annorlunda, men som gärna ingår i smarta partnerskap och lärorika projekt
 
  • Ett barn- och ungdoms-perspektiv
 

Samarbetspartners och stöd av

Huvudkontor

Arbetstider