Unga leder förändring

Vi stärker barn och ungas organisering och engagemang 

Tillsammans i Förening

Vem vi är

En politisk- och religiöst obunden organisation

TIF är en organisation och mötesplats som arbetar med att stärka barn och ungas engagemang genom att anordna aktiviteter och starta initiativ i Skåne.

Vad vi gör

Basverksamhet för barn och unga

Vår basverksamhet utgår från våra veckovisa gratis aktiviteter som vi anordnar för barn i Malmö så att fler barn får en meningsfull fritid.

VAD VI GÖR

Projektverksamhet

Vi driver diverse frågor som vi tycker är viktiga för unga såsom mångfald, anti-diskriminering och jämställdhet, i form av egna initiativ eller som samarbetspartner i andra aktörers projekt.

Utbildning

Bildning är en viktig del för att stärka de ungas utveckling. Genom att anställa unga i vårt kansli och låta dem anordna aktiviteter, driva utvecklings- och påverkans-projekt samt genomgå ett flertal utbildningar om viktiga demokratiska samhälls-funktioner, utvecklas unga till självständiga ledare. Vidare tillhandahåller unga ett bredare nätverk och viktiga verktyg för framtida arbetstillfällen. Vidare är hela anställningen en lärandeprocess av samhällets olika funktioner och processer. 

Fadi2
20200702_134544

Vad vi erbjuder

 
  • En kunskapsbank som utgörs av unga med olika bakgrunder, prioriteringar och utbildningar
 
  • En idésprudlande bollplank som vågar ifrågasätta och tänka annorlunda, men som gärna ingår i smarta partnerskap och lärorika projekt
 
  • Ett barn- och ungdoms-perspektiv
 

Samarbetspartners och stöd av

Huvudkontor

Arbetstider