TiF Skåne

TiF har under våren 2020 även kommit igång med två nya verksamheter i  Höör och  Östra Göinge 

TiF Skåne

Har i syfte att bidra till att stärka och kanalisera ungas engagemang i områden i Skåne där det saknas eller är i behov av stärkta plattformar för unga.

29_9 inspirationsträff

Ungdomsråd i Höör och Östra Göinge

TiF blev kontaktad av ett antal lokala aktörer i Höör och Östra Göinge som lyfte att städerna var i behov av fler aktiviteter för barn och unga. Efter arbetet med att utveckla Malmö ungdomsråd ville TiF använda samma modell för att starta upp ungdomsråd i Höör och Östra Göinge efter insikten om att städerna helt saknade ungdomsråd.

Huvudkontor

Arbetstider