TiF Skåne

TiF har under våren 2020 även kommit igång med tre nya verksamheter utanför Malmö – Höör, Östra Göinge och Skurup.

TiF Skåne

Har i syfte att bidra till att stärka och kanalisera ungas engagemang i områden i Skåne där det saknas eller är i behov av stärkta plattformar för unga.

29_9 inspirationsträff

Ungdomsråd i Höör och Östra Göinge

TiF blev kontaktad av ett antal lokala aktörer i Höör och Östra Göinge som lyfte att städerna var i behov av fler aktiviteter för barn och unga. Efter arbetet med att utveckla Malmö ungdomsråd ville TiF använda samma modell för att starta upp ungdomsråd i Höör och Östra Göinge efter insikten om att städerna helt saknade ungdomsråd.

TiF Skurup

TiF blev kontaktad av ett antal lokala aktörer som lyfte att det fanns ett behov för fler aktiviteter för barn och unga i Skurup. Därav kom TiF att driva igång en ny mötesplats för barn och unga i Skurup.

tif skurup

Huvudkontor

Arbetstider