Om oss

Vår resa

Allt började 2010 som ett projekt för att öka tjejers delaktighet i Rosengård i Malmö. En studie visade att en familj som hade det ekonomiskt svårt valde att dra ut sina döttrar ur en aktivitet innan man gjorde det med sina söner. För att dessa tjejer ska ha möjlighet att vara föreningsaktiva och få en meningsfull fritid drev TiF igång tjejkvällar i Rosengård på Kvinnocentrum. Alla aktiviteter var helt gratis och hade i syftet att guida unga tjejer till olika aktiviteter som skedde runt om i staden, för att stärka deras engagemang i föreningslivet. Vi blev därav kallade för engagemangsguider.

En tidig insikt var att unga anställda snabbt kunde bygga relationer till besökarna och kunde med sin bakgrund och kunskap välja relevanta aktiviteter som lockade tjejerna i området. Att låta unga leda unga blev en fundamental grundpelare i TiFs organisation. Unga anställs, utbildas och stärkt som ledare för att själva kunna organisera och leda aktiviteter och projekt.

Idag håller vi aktiviteter för barn och unga på 10 platser i Skåne samtidigt som vi opinionsbildar med ungas perspektiv i fokus genom våra diverse projekt.

DSC00018

Huvudkontor

Arbetstider