Basverksamheten

Vi håller i aktiviteter för barn och unga helgfria vardagar på flera platser i Malmö

Basverksamheten

Vår basverksamhet har i Malmö har i syfte att ge barn och unga i Malmö en meningsfull fritid oavsett bakgrund. Deltagandet på alla våra aktiviteter är därför helt kostnadsfritt. 

Kvinnocentrum

TiF har samordningsansvar för verksamheterna på Kvinnocentrum. Det finns för tillfället fyra föreningar som driver sin verksamhet i lokalen på fasta tider. Alla fyra föreningar arbetar med tjejer och kvinnor på olika sätt. En av dessa är ABF Malmö som fortsätter hålla i sin kurs "Nybörjar svenska" för kvinnor som inte kan skriva och läsa på svenska. De håller i studiecirklar två gånger i veckan under dagtid där ca 50 kvinnor deltar. Kvinnocentrum har blivit en naturlig mötesplats av och för tjejer och kvinnor med ca 200 besökare i veckan.

På våra tjejkvällar håller vi i olika aktiviteter i syfte att få fler tjejer att bli intresserade av föreningslivet. När vi först grundades 2010 gjordes en undersökning av föreningsdelaktigheten i Rosengård och undersökningen visade att när en familj hade det ekonomiskt svårt så valde man att först dra ut sin dotter ur en aktivitet innan man drog ut sin son, vilket gjorde att det var betydligt färre tjejer som fick en meningsfull fritid. På tjejkvällarna ligger därför fokus på att introducera tjejerna till olika aktiviteter både i Rosengård och utanför. Vi har bl.a. haft skridsko, yoga, workshop om självkänsla, läxhjälp, teater, dans och bollspel.

Tider och plats

Fosie

Fosie

Barn som bor på Fosievägen i Malmö uttryckte en önskan för en mötesplats i området där de kunde umgås med sina vänner på. Med denna önskan som bakgrund initierades ett samarbete med Victoria Park som är fastighetsägare över den lokal som kom att bli platsen som barnen i området önskat. Varje vecka håller TiF i pyssel, spelkvällar och bokcirkel.

Tider och plats

Kirseberg

På Kirsebergsskolan håller TiF i aktiviteter för barn och unga i Kirsebergs idrottshall. Bakgrunden till att TiF drivit igång aktiviteter på skolan är att barnen på skolan har uttryckt ett behov för en mötesplats som de kan vara på efter skoltid. Under TiFs aktiviteter ligger fokuset på att anordna olika sportaktiviteter såsom dans och bollspel.

Tider och plats

kirseberg

Huvudkontor

Arbetstider