Tillsammans i Entreprenörskap (TiE)

Tillsammans i Entreprenörskap (TiE), bygger på att tidigt bryta utanförskap genom att skapa ett inkluderande och långsiktigt arbete med att stärka ungas engagemang i förenings- och näringslivet. TiE startades upp under projektet Case Sofielund Entreprenörskap, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket, i syfte att bidra till ökat entreprenörskap bland unga mellan 16 – 25 år. Projektet varade mellan maj 2020 – aug 2021 och drevs av Malmö stad, AFRY samt Tillsammans i Förening. Det intersektionella samarbetet mellan aktörerna möjliggjorde ett aktivt och strategiskt arbete med att stärka ungas kunskaper om entreprenörskap, samtidigt som målgruppen engagerades i det lokala föreningslivet i Sofielund i Malmö.    

I TiE får unga stöd med att genomföra en omvärldsanalys för att identifiera behov i sin omgivning. När de väl identifierat vilka behov de vill försöka möta får de stöd i att utveckla idéer som möter dessa. Vidare får de tillgång till olika verktyg och nätverk för att kunna förverkliga sina idéer. 

Nedan ser ni en film om TiE som beskriver TiE processen och vad den inneburit för de unga som deltagit sen dess start.    

The TiE-Way

En modell för stöttning började växa fram som vidareutvecklades och konkretiserades till en arbetsmetod mot slutet av projektet. Arbetsmetoden ska skapa ett långsiktigt hållbart och relevant koncept som ska hjälpa unga att ta makten över sin egen framtid. Den framtagna arbetsmetoden kom att kallas The TiE-Way och kan användas av diverse organisationer, lokalt eller nationellt, för att hjälpa unga att engagera sig i meningsfull sysselsättning genom att utveckla idéer inom förenings- eller näringslivet. The TiE-Way består av åtta steg som unga får gå för att utveckla en idé och lära sig mer om förenings- och näringslivet. Både The TiE-Way och en beskrivning av arbetsmetoden går att ladda ner genom att trycka på knapparna nedan. 

Förening- & Företagskartan

Det var rätt tydligt vid projektets starts att många unga inte riktigt förstod syftet med samt skillnaderna mellan en förening och ett företag. Vidare var det oklart för dem vad de behövde göra och hur de skulle gå tillväga för att själva kunna starta en egen förening eller företag. Förening- och Företagskartan togs fram för att ge unga en illustrativ och övergripande bild av vad som behöver göras för att starta en förening eller ett företag.

Även om inte alla väljer att gå vidare med sina idéer och starta en förening eller företag så ger kartorna en ökad förståelse för hur processerna av att starta eget ser ut. Deltagarna kan tilldelas en karta och få stöd i att följa den för att driva sina idéer vidare.

Kartorna går att ladda ner genom att trycka på knapparna nedan.

En kort animerad film togs även fram för att konkretisera innehållet i The TiE-Way och den kan användas för att presentera metoden för de unga som ska delta i TiE resan. I filmen presenteras de olika stegen i The TiE-Way, där vi följer Samira och Ahmed som hoppat på TiE resan.