Våra utbildningar

Vi erbjuder ett antal olika utbildningar för externa organisationer. Dessa utbildningar kan anpassas för både ledare och unga.

Utbildningar

Nedan presenteras några av våra mest populära utbildningar.

Demokrati och organisering

2021 fyllde vår demokrati 100 år. 100 år är en droppe i havet och vår demokrati kan inte tas för givet. I denna utbildning pratar vi om den svenska demokratin – högt och lågt. Hur funkar den? Hur går vi tillväga för att värna om demokratin? Vad händer om demokratin helt plötsligt skulle försvinna?

Ungas engagemang och hur viktigt det är att arbeta med att främja det är ett ämne vi ständigt jobbar med på TiF. Under utbildningen delar vi därför även med oss om hur ungas engagemang är centralt för en välmående demokrati och hur man som ung kan engagera sig.

DSC_7939
Image from iOS (4)

Jämställdhet och normkritik

Att arbeta med jämställdhet har alltid varit en självklarhet för oss på TiF, detta då vi redan vid vårt grundande arbetade för att jämna ut spelplanen för barn, oberoende av kön. I Rosengård, där vi först kom igång, begränsades unga tjejers engagemang, speciellt om tjejernas familj hade det ekonomiskt svårt. Tjejernas bröders engagemang prioriterades och ledde till en ojämställd fritid för många i området.

Vi har därmed en lång erfarenhet av att jobba utifrån ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv, vilket denna utbildning tar avstamp i. Under utbildningen går vi tillsammans igenom hur jämställdhet är någonting vi alla tjänar på. Vi pratar om vikten av jämställdhet och normkritik i skolan, på arbetsplatsen och i det vardagliga livet. Även denna utbildning anpassas specifikt efter er miljö och vi kommer tillsammans diskutera fram förslag på hur ni kan få en mer jämställd arbetsmiljö.

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, men konventionen har varit det absolut mest centrala i TIFs arbete sedan vårt grundade år 2010. Under utbildningen presenteras några av barnkonventionens viktigaste artiklar, samt hur dessa ska tolkas rent praktiskt. Vidare presenteras ett antal case som diskuteras i syfte att ge er en ökad förståelse för vilka arbetssätt som är mer lyckade, samt vilka fallgropar man helst vill undvika när man applicerar barnkonventionen i sitt arbete med barn.

Denna utbildning ger dig fördjupad och tillämpningsbar kunskap i Barnkonventionen och hur du och din organisation kan arbeta för att säkerställa att barnkonventionens artiklar och dess implikationer tillgodoses hos er vid kontakt med barn.

DSC_7597
IMG-20191219-WA0001

Fördomsfri jämlikhet

Fördomsfri jämlikhet är en interaktiv workshop med utgångspunkt i flertalet frågeställningar. Vi utgår från själva ordet fördom och förklarar det djupgående. Vi går även igenom vilka faktorer som kan förstärka och därmed bidrar till att upprätthålla en fördomsfull miljö. Vidare fångar utbildningen även vilka konsekvenser som fördomar har och hur dessa kan påverka sättet vi interagerar med varandra. Slutligen presenteras ett antal konkreta åtgärder som kan tas för att bli mer mer fördomsfri och därmed bidra till en fördomsfri arbetsmiljö.

Under workshopen diskuteras frågeställningarna brett och fokus läggs på öppna diskussioner samt kritiskt tänkande. Workshopen är anpassningsbar beroendes på hur arbetsplatsen ser ut. Tillsammans tar vi fram en plan för hur just ni kan arbeta för en mindre fördomsfri arbetsmiljö.

Utbildningen togs fram mot slutet av det treåriga projektet Fördomsfri jämlikhet, vars syfte var att arbete med att minska fördomar bland unga i Malmö och därmed minska segregationen som finns mellan stadsområdesgränserna. Utbildningen grundar sig i de lärdomar som projektet gav och är ett sett för oss att dela med oss av hur andra organisationer även kan arbeta för en fördomsfri miljö.

Ungt ledarskap

Majoriteten av våra anställda är under 25 och för flera utgör TiF den första arbetsgivaren. Vi jobbar därför ständigt med att utveckla nya sätt för att arbeta med ungt ledarskap.

Under utbildningen ungt ledarskap delar vi med oss av vad som är centralt för att engagera samt stärka ungas ledarskap och varför det är viktigt. Utbildningen innehåller även flertalet övningar för att konkretisera ämnet mer.

Utbildningen kan anpassas för att dels hållas för unga direkt, eller för organisationer eller ledare som vill arbeta med ungt ledarskap.

DSC_7433 (1)

Intresserad?

Huvudkontor

Arbetstider