Jobba med oss

Är du passionerad för barn och ungas rättigheter och samhällsinvolvering?

En anställning hos oss innebär att du har förståelse för och arbetar utifrån vår värdegrund.

Jämställdhet & Jämlikhet

Strävan efter att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön och bakgrund.

Barnkonventionen

Vårt arbete med barn utgår alltid från barnkonventionens artiklar med barnets bästa i fokus. 

Anti-diskriminering

Vi arbetar utifrån diskrimineringsgrunderna och normkritiskt för allas rätt att bli respekterade för den de är.

Ansök om jobb hos oss

    Huvudkontor

    Arbetstider