Våra utbildningar

TiF erbjuder verksamheter och organisationer en rad utbildningar för inkludering av barn och unga. Vi skräddarsyr efter din verksamhets behov. Utbildningar syftar till, kunskapshöjning, inspiration och metod för förändring. Vi erbjuder både föreläsning och workshop. 

 

Barnkonvention

Jämställdhet & Normkritik

Demokrati & engagemang

Utbildningen håller TiF i främst skolor men även arbetsplatser och mötesplatser med syftet att lära barn och vuxna om barnets rättigheter enligt FN-konvention om barnens rättigheter och dess 54 artiklar. Utbildningen är föreläsning i kombination med övningar. 

Jämställdhet- och normkritik workshop håller TIF i skolor, på mötesplatser och arbetsplatser med syftet att diskutera och normalisera jämställdhet som ett värde att sträva för och bryta de samhälleliga normer som finns idag. I workshopen ingår det mycket diskussion med deltagarna om olika frågor gällande jämställdhet och normkritik men även ligger det stort fokus på att visa statistik om hur det ser ut i främst Sverige men även världen generellt. 

Utbildningen skapades med stöd från Valmyndighetens- och Sveriges Kvinnolobbys utbildning för demokratiambassadörer. Utbildningens syfte är att informera om demokrati och det svenska demokratiska systemet i stora drag. Stort fokus läggs även på engagemang och hur man kan själv som unga kan engagera sig samt hur man som vuxen kan engagera unga. 

Processledning

För mer info & priser kontakt utbildningsansvarig