Fördomsfri Jämlikhet

TiF driver projektet ”Fördomsfri jämlikhet” med stöd av Arvsfonden och MUCF vars syftet är att motverka fördomar och förebygga segregationen bland Malmös unga detta driver vi med utgångspunkt på Krut Malmö stadsbibliotek. KRUT är ett projekt på Malmö Stadsbibliotek som ska resultera i en kreativ och jämställd mötesplats för Malmös unga mellan 14–25 år. KRUT är en kreativ mötesplats för unga & unga vuxna som vill arrangera, skapa eller förändra. KRUT arbetar medskapande och laborativt i nära samarbete med unga, föreningar och andra samarbetspartners. Vår förhoppning är att KRUT skapar möten mellan människor med olika bakgrunder, förutsättningar och livssituationer. Platsen KRUT har tagits fram i en medskapande process med unga från hela Malmö, Tjejer i Förening, White arkitekter och Stadsbiblioteket