Aktiviteter

KRUT: KRUT är en mötesplats där unga från hela Malmö kan mötas i gemensamt skapande och berättande för att öppna upp för nya möjligheter. TiFs mål för mötesplatsen är att det ska vara en jämställd, fördomsfri och diskrimineringsfri plats. Vi håller i aktiviteter på platsen för ungdomar i syfte att jobba med de nämnda målen och även bryta de bland annat sexistiska och rasistiska samhälleliga normerna bland unga. Tillsammans ska vi skapa en jämställd och fördomsfri mötesplats för ungdomar mellan åldern 14 – 30. Projektet finansieras av arvsfonden.  

Måndagar och onsdagar (ålder: 14–30)

Kl. 17:00 – 19:00

TJEJKVÄLLAR: Tjejkvällar på kvinnocentrum med syfte att arrangera separatistiska aktiviteter för endast tjejer, för att öka kvinnors representation i föreningslivet.  Det handlar även om att öka unga tjejers engagemang och delaktighet i civilsamhällets olika organisationer. Vi inspirerar och informerar om möjligheter att engagera sig i föreningar samt hur en kan skapa egna verksamheter utifrån behov och intressen.

Tisdagar (ålder: 8 – 12)

Kl. 17:00 – 19:00

Onsdagar (ålder: 13 – 19)

Kl. 17:00 – 19:00

FÖRENINGARNAS HUS: På föreningarnas hus håller vi i olika aktiviteter för unga både tjejer och killar. Aktiviteterna består av yoga, dans, självförsvar och cirkelträning.  Syftet är att öka ungas engagemang och delaktighet i civilsamhällets olika organisationer. Vi inspirerar och informerar om möjligheter att engagera sig i föreningar samt hur en kan skapa egna verksamheter utifrån behov och intressen. 

Måndagar – Yoga

17:00 – 18:00

Tisdagar – Dans och träning

17:00 – 19:00

Onsdagar – Självförsvar

18:30 – 19:30 

AKTIVITETER FÖR STARTSKOLAN I VÄRNHEM: Aktiviteter för startskolan i Värnhem med syftet att inspirera och engagera nyanlända tjejer från Norra Sorgenfri och Värnhemsskolan. Aktiviteterna har varit bland annat, spakvällar, promenader för att lära känna Malmö, bio, tjejkväll, läxhjälp, bowling, cykling, besök till Malmö Stadsbibliotek, besök till Ribban. Då tjejerna fått lite kännedom av Malmö och samhället i stort så har många av träffarna därefter haft fokus på att bygga på deras samhällskunskap och språkkunskap. 

Onsdagar 

Kl. 17:00 – 19:00 

Med stöd av Malmö stad, Stena fastigheter, Natur och kulturstiftelsen.Projektet “Fördomsfri jämlikhet”  som vi driver på “Krut”stöds av projektmedel från Arvsfonden.