TiF är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Föreningens syfte är att arbeta och främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar i att vara delaktiga i olika samhällsprocesser.